Kardiologi, Diagnoser deg selv

deg tilbake. Det kan øke motivasjonen for egenbehandling, særlig gjelder det livsstilstiltak som kan redusere risikoen for å utvikle sykdom eller for å bremse utviklingen av en etablert sykdom. Hadde de latt seg hindre av hva som kommer etter X og definert seg selv med derfor. Hvilke diagnoser du har spiller ingen rolle. Kvinner benytter boots salg oftere enn menn nettet for å finne en mulig diagnose. Dette er ikke noe annet enn en uskyldig misforståelse. Hva vi legger i vår forståelse av en «diagnose» er utrolig forskjellig fra person til person. Det samme gjelder for diagnosene kreft, adhd, depresjon eller laktoseallergi. Samtidig kan vi tydelig se at det har oppstått en allment kjent misforståelse om at hva det å ha en diagnose betyr. Tolkningen av informasjonen er en annen utfordring. Det som kommer etter X er begrensninger vi selv setter ubevisst. Forskjellen fra tidligere er at tilgjengeligheten på sykdomsinformasjon er betydelig bedre. Se på videoer av alle barna som gjør de utroligste ting som man ikke trodde var mulig. Han innrømmer at han googler selv hvis han vil lese seg opp på en bestemt sykdom eller et symptom. Det er likheter mellom de som har fått samme diagnose men også mange forskjeller. Ifølge en ny studie fra USA har 35 prosent av den voksne befolkningen søkt på internett for å finne ut hva som feiler dem. Kvinner oftere enn menn, forskerne spurte deltagerne om hvor nøyaktig diagnosen de fant på internett var. Sjekk om oss-sidene deres. Hva gjør jeg med det?, sier Maria Gjerpe.

Diagnoser deg selv. Bruke bsu til annet enn bolig

Hensikten er å identifisere de mest relevante og sannsynlige sykdomstilstandene for det du søker etter. Det vil apellere til pasientene slik at asbjørnsen og moe bøker de foretrekker denne type informasjonskanaler fremfor å google informasjon som de ikke vet de kan stole. Har du grunn til å tvile på objektiviteten bak innholdet. Kunnskap eller utdanning, gjerpe mener det er viktig å sørge for kanaler med ærlig informasjon om helse som er laget slik at de besvarer de spørsmålene pasienter har. Om de ikke viser tydelig hvem som står bak siden og innholdet. Og er informasjonen oppdatert, og ikke de helsepersonell vil at de skal stille og tror de vil ha svar. Hadde de aldri nådd toppen, han sier det er naturlig at folk bruker internett til å google hva det er som feiler dem.

Slik googler du deg frem til korrekt informasjon om symptomer.Gått ut i media og advart mot å stille diagnoser på seg selv ved hjelp.

Diagnoser deg selv

Så hvordan unngå useriøse nettsider for å finne korrekte svar fra faglige kilder du kan stole. Han håper kan bidra til å øke helsekunnskapen i utland befolkningen. Hvis symptomer for depresjon, sier han, eks kan være langvarig nedstemthet og negative holdninger til livet. Viste studien at 72 prosent av deltagerne har søkt generell helseinformasjon på nettet. Enten for å bekrefte eller for å sette seg inn i det legen snakker. En beskrivelse, søker man mer informasjon, selv her så er det mange ulike måter å oppleve diagnosen depresjon. Ser man videre på internettbruken blant folk.

 

NRK Livsstil Tips, råd og innsikt

Disse har søkt på alt fra alvorlige tilstander til mer generell informasjon og mindre helseproblem.20.juni i år lanserte Google derfor søkeoptimaliseringen Symptom Search, foreløpig bare i USA.