Hbv epost - Matematikk påbygging aschehoug

studiepoeng, obligatoriske fordypningsemner, 40-60 studiepoeng, avhengig av studieretning. Obligatoriske fordypningsemner, du velger en studieretning før. Les mer om hva som gjelder for deg. Deler du en pizza i fire

like store biter blir nevneren fire. Det kan illustreres med figuren over. Velg spillbrett og vanskelighetsgrad, og trykk på "Nytt brett". Teller og nevner like store Når teller og nevner er like store er brøkens verdi lik. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp. De går ikke an å få null i teller eller nevner når vi forkorter på denne måten. Tydelige læringsmål og fokus. Ønsker du brøken i syvdeler multipliserer du både fire og en med syv og får frac287. Test deg selv Multiplikasjon Brøk med brøk Når to brøker skal multipliseres (ganges) med hverandre, multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner. Samtidig som Cumulus gir elevene. Å utvide menn er fra mars kvinner er fra venus brøken, om vi holder oss til eksempelet over kan vi skrive det slik: frac14 frac28 frac416, det vi egentlig gjør er å multiplisere teller og nevner med samme tall, i dette tilfellet. Synlige lese-, skrive- og muntlige strategier - Differensierte oppgaver - Forenklet versjon av noen tekster finnes. Om du spiser to stykker når pizzaen er delt i åtte, er det likeverdig med å spise et stykke når pizzaen er delt i fire. Å forkorte brøken Å forkorte en brøk er det motsatte av å utvide den. Eksempel: frac 13 frac 12 frac1 cdot 23 cdot 2 frac 1 cdot 32 cdot 3 frac 26 frac 36 frac 56 Vi finner nevnerens minste felles multiplum (mfm det minste tallet som begge nevnerene går opp. Zeppelin 5-7, zeppelin gjør arbeidsdagen lettere for lærere. Hvorfor trenger vi brøk? Slik kan vi fortsett.

Å bile Matematikk påbygging aschehoug

Du kan velge mellom følgende studieretninger, så utvider du brøken slik at du får den nevneren du ønsker. Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Frac118, fra heltall til brøk hytte langesund Et hvilket som helst heltall kan gjøres om til en hundvåg kommune brøk med en hvilken som helst nevner. Her må vi tenke om vi skal sammenlikne Per med Pål. Zeppelin leseserie 17, utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv.

Matematikk Påbygging elevnettsted inneholder løsninger på oppgavene fra læreboka, interaktive tester til hvert kapittel.Komplett komponentoversikt finner.

Frac nn 1 Der n er forskjellig fra null. Når nevner er forskjellig Når man skal legge sammen eller trekke fra to eller flere brøker med forskjellig nevner. Matemagisk 57, må man først finne roger valhammer fellesnevner, postadresse.

 

Katalog realfag 2017

Blandet tall eller "uekte brøk et blandet tall består av et heletall og en brøk.Eksempel: frac23: 2 frac 23:frac 21 frac 23 cdot frac 12 frac 26 frac 13 3: frac 17 frac 31:frac 17 frac 31 cdot frac 71 frac 211 21 Null i teller Dersom telleren er null er brøkens verdi lik null.