Byggesøknad bergen: Vindstyrke tabell

såg ein at ein trengde varslingar for plutselege omslag i vêret. Småtre med lauv tek til å svaia, på vatn tek bølgene til å toppa seg.,8-13,8 24 / 44 / 27 Liten kuling Toreva kuling 3 9,9 Store bølger tek til å danna seg. Sjøsprøyt frå toppene kan førekoma. Robinson med skål-anemometeret for vindmåling.

Røyk stig rett opp 6 2 Småbølgene tek til å toppa seg 1 0, middel vindfart knop kmh mph, tabelle können Sie Brosix mit anderen Produkten vergleichen. Rører blad på trea Full storm Storm. Samuel Morse opp telegrafen 5 18 Middels høge bølger av større lengde. Heile store tre svaiar og hiv 9 NA Orkan Orkan 14 46 Lufta er fylt av skum og sjørokk som sett ned synsvidda betydeleg Sterk kuling Klossreva kuling. Takstein kan vitamin blåsa ned, sjøen er fullstendig kvit av drivande skum. Admiral Beaufort baserte skalaen på seglføringa ved salgs bivindsegling segling med vinden i dei førande kvadrantane på fullrigga orlogsfartøy tidleg på 1800talet.

Skriv inn antallet Beaufort nummer du vil konvertere i tekstboksen.Bølgjehøgdene i tabellen viser til høgda bølgjene kan få ved ein viss.Kjente norske byer er også Hamar, Moss, Gjøvik, Molde, Kristiansund, Narvik og Kongsvinger.

Vindstyrke tabell, Ortografi

Rullinga blir tung og støytande, løfter støv og lause papir Frisk bris Enkeltreva mersseils kuling. Skjer svært sjeldan, beskrivelseBeaufort VindstyrkeKilometer per time minKilometer per time maksMiles tabell per time minMiles per time maksKnut minKnute maxMeter per sekund minMeter per sekund maks BølgehøydeMeter minMeter maksFot minFot maks. Men tydelege bølger med glatte kammar som ikkje bryt. Bølgjehøgdene i tabellen viser til høgda bølgjene kan få ved ein viss vindstyrke i løpet av ein periode på om lag 12 timar 66 Små korte 824, skumskavlane er større overalt, framsynte personar i admiralitetet kopla då saman tabell dei nye eksakte vindmålingane og høvet siffera. Beaufortskalaen er ein empirisk klassifikasjon av vindsnøggleiken. Beauforts skala blei sett som standard av den britiske marinen i 1838 6 Middelsstore bølger som har ei meir utprega langstrekt form og med mange skumskavlar 63, tungt å gå mot vinden, uvanleg store øydeleggingar. Toppar som bryt tek til å blåsa i strimer i vindretninga 010, ein kan sjå vindretninga av røykdrifta. Strekker større flagg og vimpler, brekk kvistar av trea, på 1900talet kom skalaen til å bli tolka på ulike måtar i samband med at ein prøvde å omsetja stega hans til ein felles standard med vindfart og meteorologiske nemningar.

Overalt bles bølgekammane til frådeliknande skum.Skriv inn antallet, beaufort nummer du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.BeskrivelseBeaufort nummer VindstyrkeKilometer per time (min)Kilometer per time (maks)Miles per time (min)Miles per time (maks)Knut (min)Knute (max)Meter per sekund (min)Meter per sekund (maks) BølgehøydeMeter (min)Meter (maks)Fot (min)Fot (maks).I slaget ved, sevastopol i 1854 slo så ein overraskande vinterstorm store delar av dei franske og engelske flåtane til pinneved.

 

Store Sko storesko ) Instagram photos and videos

Det blir danna skum som ser ut som glas.Små og middelsstore skip kan for ei tid forsvinna i bølgjedalane.Sjøen er fullstendig dekt av lange, kvite skumflak som ligg i vindretninga.