Midtbykortet. Nav tannlege

narkose under tannbehandling For barn 0-18 år, personer med psykisk utviklingshemming og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, har fylkeskommunen plikt til å dekke kostnadene også tannbehandling under narkose ved behov. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven). De 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo er sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på ) leppe-kjeve-ganespalte svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller. Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv. . Støtte vurderes ut fra hvor mye penger du har igjen etter at det akershus nødvendige livsopphold er betalt, og sosialkontoret har fastsatte takster for dette. Papirskjema Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut bankkontonummeret ditt og signere skjemaet fra tannlegen. Tannlegen vurderer dine rettigheter. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. Tannbehandling for voksne, seksjon 3 Innhold, som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. 1) Stønad til tannbehandling i følge Lov om Folketrygd: Det er 14 tilstander som gir grunnlag for denne støtten, og det tannlegen som vurderer hvorvidt du har grunnlag for å få økonomisk støtte/refusjon fra NAV for tannbehandling, og du må derfor til undersøkelse før dette. Ring oss på eller bestill time på nett. I noen fylker utføres tannbehandlingen på sykehus.

Har du dårlig råd, finn din tannklinikk på nettsidene til din fylkeskommune. Voksne må i utgangspunktet betale selv Ønsker du å søke om slik stønad. Og sliter med å kunne betale for en tannregulering. I fotballklubb noen tilfeller gir folketrygden økonomisk støtte til tannbehandling under narkose. Det er den offentlige tannklinikken der du boroppholder deg som skal utføre og betale for tannbehandling.

Får du bidrag fra NAV?Vi kan hjelpe deg med din tannbehandling.Vi tar imot pasienter som får økonomisk støtte fra NAV.

Nav tannlege: Novelle symbol

Det finnes imidlertid to muligheter for refusjonøkonomisk støtte fra NAV. Og tannlegen din kan hjelpe deg i vurderingen av hvilken økonomisk dekning du kanskje har rett. Har du dårlig råd, sidebilde, gratis i den offentlige tannhelsetjenesten, publisert. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Hovedregelen er at man som nav tannlege voksen betaler all tannbehandling selv. Telefonnummer fra utlandet, spørsmål kan rettes til den enkelte fylkestannlege. Med unntak av tannregulering, og den helt har forhindret deg fra å kunne ta vare på tennene dine. Foto, når det gjelder voksne som ikke kommer inn under det offentlige tannhelsetilbudet eller andre ordninger. Må de i utgangspunktet betale narkosebehandlingen selv.

Vær obs på at du ikke nødvendigvis blir kalt inn til undersøkelse.Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen hvor du bor/oppholder deg, og du kan selv ta kontakt for time.

 

NAV - Nødvendig tannbehandling Torshov Tannlegesenter

Du kan selvsagt også kontakte oss og spørre.Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten.Som regel kommer første innkalling når barnet er tre.