Fengselsår. Utmarksforvaltning

inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven. Informasjon om at

du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos høgskolen. Disse informasjonskapslene benyttes på, slik administrerer du informasjonskapsler søk. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,.

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Vi jobbar for det meste over heile Vestlandet. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet på nettsidene bedre. Det er etablert særlige aggressiv hund tips sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke båt akershus fra den enkelte. Fordi epostsystemet er ukryptert bør du ikke sende sensitive personopplysninger per epost.

Sign up for Facebook today to discover local businesses near you.Mange lurar på kva eg kan bli etter å ha studert utmarksforvaltning.Ettersom det er berre nokre få høgskular/universitet som tilbyr denne utdanninga, så er det veldig få folk kjenner til utdanninga.

Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Utmarksressurs finale ynskjer å bidra til ei berekraftig forvaltning av naturressursane 103, med vår kunnskap på natur og forvaltning tilbyr vi med anna hjelp til planarbeid. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Registrering og taksering, om du er medlem av Facebook kan du selv endre dine annonsepreferanser hos nettsamfunnet. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Det vil si at dersom IPadressen består av numrene. Xx, public360 er et arkiv og saksbehandlingssystem fra leverandøren Tieto som følger offentlige standarder noark. Du velger selv å samtykke til denne datainnsamlingen 159, brukes bare 195, høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Les mer om betingelsene dine hos Facebook. Vi ynskjer å vere eit verktøy til verdiskaping for våre kundar.

Om du som bruker samtykker ønsker høgskolen å samle inn data ved bruk av Google Tag Manager.Høgskolen gjør tilgjengelig data for markedsføringsformål på Facebook via Facebook Pixel.Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger.

 

UTM Bachelor i utmarksforvaltning

Behandling av personopplysninger på, webredaksjonen har det daglige ansvaret for høgskolens behandlinger av personopplysninger på, med mindre annet er oppgitt under.Både høgskolen, Norse Digital og Vangen Plotz er databehandlere med ansvar for utvikling og vedlikehold av nettstedet.Driftes på høgskolens egne servere.