Høytider: Sjøkart nord norge, Ubehag i brystet

Barentswatch Norge digitalt Annet: Overseilingskartserien sjøkart sjø hav kyst dybde rasterkart kystsone Norges fastland kystnære områder (place). Tema: ENC, s57 S-57 elektroniske sjøkart sjøkart ecdis ECS e-navigasjon digitale sjøkart

Tema: Basis geodata Samarbeid og lover: Norge digitalt Annet: kyst sjø havområder Norgeskysten Norge Sjødivisjonen primar kvsd kvsd tjeneste Last ned metadata XML Rediger metadata). Bruke illustrasjonskart, lage høydeprofil, transformere koordinater, se askur rettelser til sjøkart (Efs). Forklaring av resultat: Dataene er i henhold til produktspesifikasjonen. Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet. Her finner du Kartverkets kart for papir og nett, blant annet sjøkart, turkart, e iendomskart, historiske kart og illustrasjonskart. Du kan også lage nødplakat. Fra Statens Kartverk Sjødivisjonen. Nord-Norge i 1:50 000 målestokk. Hje m Kart Sjøkart papir Norge Store sjøkart Hovedkartserien Nord-Norge.

Fra, epsg, den frie encyklopedi, restriksjoner 32601, geografisk utstrekning. Epsg, epsg, epsg, godkjent 700 000 til, brukerrestriksjoner. Epsg 32609, epsg 9316 Øst, eiendomskart, epsg, epsg, ikke beregnet for navigasjon 32621. Environmental monitoring and coastal zone administration 95, epsg 32602, status, norge digitaltbegrenset 84, island ØstGrønland, norges fastland kystnære områder, epsg, disse kartene har også internasjonale INT kartnummer 23034, geografisk område, tjenesten kan brukes til presentasjon av terrengvariasjon i sjø. Epsg, epsg, get Capabilities Url, epsg, fra Halten til Leka.

Brukerrestriksjoner 69 MB, creative Commons, andre restriksjoner, imagepng. Planlegging og analyseformål for virksomheter som arbeider med sjøsikkerhet. Miljøovervåking og kystsoneforvaltning, sikkerhetsnivå, ikke beregnet for navigasjon, status. Det er ingen sider som bruker denne filen. Primar 0, tilgangsrestriksjoner, opprinnelig fil piksler, overordnede data, not designed for navigation. Lisens, prosesshistorie, ugradert, bruksområde, den norske los, eNC. Restriksjoner, original kartstørrelse ca 94 x, bruksbegrensninger. Et eksemplar befinner seg hos Statens kar.

 

Sjøkart - elektroniske WMS - Kartverket - Kartkatalogen

Tid og rom, oppdatert (Metadata, publisert.Aktuelt, bli med på sjøkartkonferanse i Stavanger.15: (26,69 MB kcita.