Verdal kino: Sterke og svake sider eksempler

uten svakheter. Lag en liste over kunnskapene dine, og del dem inn i tre kategorier:. Så hvordan svarer man på en bedre måte på dette spørsmålet? Det er også

veldig viktig å i det hele tatt komme med et svar, og helst et gjennomtenkt. Spørsmål om dine svake sider er svært vanlig i et jobbintervju. Kandidatene heter Frida og William. Så når intervjuere stiller et spørsmål rundt dine svake sider, er det viktig å huske på at intervjuerne ikke er ute etter å fremstille jobbsøkeren dårlig på noe vis, men rett og slett se om de har selvinnsikt og om de er bevisst på hvordan. I en intervjusituasjon ønsker man selvfølgelig å fremstå som den beste versjonen av seg selv, men for å vite om du er den rette personen for stillingen vil intervjueren alltid stille noen vanskelige spørsmål, sier Jon Paulsen rekrutteringssjef i Manpower. Sosiale evner og kommunikasjonskompetanse, analytiske og problemløsende evner, planleggingsevne. Du må si noe! Man kan vri svakheter til sin fordel, men ikke la det bli for åpenlyst og klisjéaktig. Det viser selvinnsikt, påpeker Andrea. Det er viktig at den intervjuede kan følge opp svaret sitt med eksempler, og helst knyttet opp mot enten studier eller arbeidserfaring. Velg et negativt trekk, og foreslå gjerne en løsning for å håndtere svakheten. Vi har alle våre svakheter, men hvem vil innrømme dem, spesielt under et intervju? Derfor passer jeg alltid på at det finnes en detaljorientert person i mitt team. Det gir mer troverdighet og vekt til svaret om du kan begrunne det. Vi i Manpower gjennomfører jobbintervju daglig, og her er våre anbefalinger på hva man bør tenke på for å gi gode svar. Min styrke er antakelig at jeg er ganske flink med mennesker. Vær forberedt, anette Moen, bemanningskonsulent i Manpower, mener at spørsmålet om negative sider ligger høyt opp på listen til de som intervjuer fordi det bidrar til å gi en forståelse av personens selvinnsikt. Dette er et spørsmål man absolutt burde være forberedt på. I min forrige jobb som kundeservicesjef greide jeg å endre en negativ arbeidsatmosfære og skapte et sterkt team der alle samarbeidet. For meg er det det samme kriminalitetsforebygging som å si "jeg er for feig til å fortelle om mine negative sider og velger heller et oppbrukt svar.". Når spørsmålet kommer opp, så må du svare. Kan dine negative sider komme til nytte? «hvordan taklet du det? Hva er din svake side? Jeg sier også at jeg egentlig er for beskjeden og innadvendt/sjenert, er elendig i smalltalk eller noe sånt. Er man bevisst sine svakheter og hvordan man kan forbedre de og nyttiggjøre de i ny jobb, så kan man fint snu en svakhet om til en styrke. Andrea Madland, rekrutteringsansvarlig i Manpower spør aldri rett ut «hva er dine svake sider». Sørg for at du kan gi spesifikke eksempler som illustrerer hvorfor dette er en styrke, i tilfelle du skulle få oppfølgingsspørsmål.

Hvis det da hardeland ikke er noe veldig oppsiktsvekkende. Når hun stiller sitt spørsmål om svake og sterke sider. Marie skal intervjue to kandidater til en jobb som kundeserviceansvarlig. Vektlegg spesielt eksempler der man har klart å snu en svakhet til en styrke.

Som eksempel bruker vi en intervjusituasjon: Marie skal.Når hun stiller sitt spørsmål om svake og sterke sider, får hun følgende svar av Frida.

Frode eide Sterke og svake sider eksempler

Noen av eksemplene kan ha innvirkning på denne konkrete stillingen. Språk, det hele handler om å vise selvinnsikt og hvordan man fungerer i jobbsituasjonen. Vær den beste versjonen av deg selv. Når du er ferdig med denne listen. Dette er en øvelse som det kan være nyttig å gjøre før hvert intervju. quot; kan du velge tre til fem styrker som samsvarer med det arbeidsgiveren svake er ute etter ifølge annonsen. Eks, så arbeider du med dine svakheter.

Det inngir ikke tillit.Skriv ned svarene dine, skriv ned en uttalelse som du kan fremføre med selvtillit: "Min styrke er at jeg er god til å håndtere endringer.

 

Tips om gode svar - My1Min

Svar som "jeg er sta "jeg er utålmodig".l.William synes spørsmålet er vanskelig og begynner med å si Jeg klarer ikke helt å komme på noen svakheter.