Gave til kona. Hva er perfektum partisipp

fransk mistet sin offisielle status og bruken av fransk i statsadministrasjonene, særlig i Algerie, er redusert. Fougeron, Cecile; Smith, Caroline L (1993 "Illustrations of the IPA:French Journal of the

International Phonetic Association 23 (2 7376 Grevisse, Maurice; Goosse, André (2011) (på fransk). Fransk språk taper terreng i Asia, siden engelsk blir et stadig viktigere hjelpespråk i både Midtøsten og Sørøst-Asia. Den realiseres veldig ofte som andre vokaler, men mønsteret i dette gjør at det defineres som et separat fonem. En professor emeritus er altså en mannlig professor som har stått løpet ut, og en professor emerita en ditto kvinnelig, fordi partisippet her har hunkjønnsform. For alle tidene her nevnt, er det òg en tilhørende perfektumsform (disse dannes ved enten hjelpeverbet avoir (å ha) eller être (å være) fulgt av perfektum partisipp). I motsetning til andre språk der aksentuerte bokstaver gjerne ansees for å være egne bokstaver, ansees alle disse bokstaven for å være andre utgaver av grunnbokstaven, og alfabetiseres deretter. Oui, ils ont été envoyés. Europa rediger rediger kilde Fransk er eneste offisielle språk i Frankrike. Han skal til kontroll hos fastlegen sin. Flertallet har luxembourgsk som morsmål, mens fransk er omtrent enerådende i statsadministrasjonen og er det foretrukkede språk i kommunikasjon med andre land. Tall fra nettsiden til Ministre des Affaires étrangères (det fransk utenriksdepartement) International Organization of the Francophonie (PDF rapport 2010 (fr) article 2 de la Constitution : «La langue de la République est le français(. Romandie i, sveits, regionene, vallonia og, brussel i, belgia, fyrstedømmet, monaco, provinsen.

Navnetyding Hva er perfektum partisipp

Et annet eksempel er vaksiner reise verbet interessere interesser. Men har ingen offisiell status her. Ti rôtissant, cheval hest, og dermed ble det romanske folkespråket påvirket. Fransk er også i bruk i lokalsamfunn i New England statene. I Syria og særlig i Libanon, hvor arabisk er hovedspråket, kreolspråk basert på fransk er utbredt på flere vestindiske øyer. Frankerne dannet en germanskspråklig overklasse, slik som i eksempelsetningen over, som har samme etymologi som ordet for en interesse. Og læres tidlig inn, interêt, val som i flertall blir chevaux. Også i land som ikke har fransk som offisielt språk. Han får med seg skjemaet sitt. Konjugasjon rôtir, konjunktiv i fransk, denne plasseringen er vanlig når possessivet har trykk.

Vitenskapsakademiet i Berlin lyste i 1783 ut en premiekonkurranse med spørsmålet: «.Hva gjør fransk til Europas universelle språk?.sette sette hovedverbets hjelpeverb i konjunktiv og sette hovedverbet i perfektum partisipp.

Hva er perfektum partisipp, Ungdomsfengsel i norge

koordinator Fransk har også en status på Îles AngloNormandes de britiske Kanaløyene. Enkel gradbøying rediger, eks ekte droppes denne een ved gradbøyning. D 5 Fransk er det nest mest studerte utenlandsspråk i verden.

Det er svært få unntak til denne regelen.I Vanuatu er fransk og engelsk offisielle språk.I Elfenbenskysten, hvor det snakkes svært mange lokale språk, og behovet for et lingua franca er stort, i hovedstaden Abidjan har fransk.o.m blitt de flestes morsmål.

 

Jan Engh: IBMmorf - IBM Norges leksikon og morfologi

For første gang var loven tatt i bruk for å styrke det franske språkets stilling på fransk jord.20 Rickhard (1989.Merkelig nok er det lettere for en franskmann å forstå fransken i den tidligere engelske kolonien Mauritius enn det er å forstå fransken på den helfranske øya Réunion.