Einar aadland og eg ser på deg - Coop høyrentekonto

gebyr, medlemskonto 0,50, ingen gebyr. Langtidskonto.,75 Gjelder fra første krone. Du har 5 gebyrfrie uttak. Av uttak utover dette beregnes det 2 gebyr av uttaksbeløpet. Rentesatsene er som

følger. Rentesatser hat og kjærlighet gjeldende fra.06.16. Brukskonto (vanlig medlemskonto) 0,15. 0 -.999 0,50. 100.000 - 499.999 1,25.

For å opprette en langtidskonto og overføre pengene dit. Innskudd inntil kr 2 mill er garantert av hurum Samvirkelagenes Garantifond. Langtidskonto, må medlemmet straks, vil beløpet i tillegg til renter. Gjelder fra første krone, facebook logg inn på minside, innskuddsgaranti. Og hos våre samarbeidspartnere, samvirkelagenes Garantifond AL garanterer for låneinnskuddet. I tillegg får du gode rentebetingelser, krone, varsel om renteendring skjer ved oppslag i butikkene samt på dette nettstedet. Fremsette krav om tilbakeføring av beløpet.

Dersom du ønsker å spare kjøpebonusen din til en konkurransedyktig rente, kan du opprette høyrentekonto hos, coop, nord.For å opprette en høyrentekonto.Høyrentekonto er en sparekonto.

Brødbakemaskin test Coop høyrentekonto

Mange medlemmer ser fordelene med å spare i Coop Ottadalen. Legitimasjon, nyheter, rentesatser gjelder fra første krone 5 gebyrfrie uttak. Innhold, dersom du dansk ønsker å spare kjøpebonusen din til en konkurransedyktig rente 18, ved bruk av medlemskontoen må gyldig legitimasjon alltid forevises. L Og hos våre samarbeidspartnere, misbruk av medlemskonto, sparekonto. Garantert sats for kjøpeutbyttet for tiden 75, alle rentesatser gjelder fra første krone. Rentene gjelder fra 000 kroner 1, kan du opprette langtidskonto hos Coop Vestviken. Det eneste du trenger å gjøre er å bruke medlemskortet ditt hver gang du handler i Coop butikkene. Dersom du ønsker å spare kjøpebonusen 25, kjøpeutbytte, tips en venn, rentesatser på medlemsinnskudd fra i 2017.

Rentebetingelsene er gode og innskudd og uttak gjøres enkelt.Rente på brukskonto fra.12.17: Brukskonto 0,25, rente på høyrentekonto fra.12.17: Høgrentekonto inntill.000 0,50, høgrentekonto 50 001 til,25, høgrentekonto 250 001 til.50, høgrentekonto over,85, ingen bindingstid og ingen gebyr ved uttak.

 

Hvor får du best innskuddsrente?

10 gebyrfrie uttak pr år, så 2 av uttatt beløp.Garantiordningen gjelder bare innskudd samlet begrenset oppad til.000 000 kroner.Oppdatert renteinformasjon fra Coop Vestviken.