Entusiasme. Hva er naturressurser! Deltakere kjendis farmen 2017

forbruk av det, for eksempel fiskebestanden og skogen. Elva Eufrat som starter i Tyrkia også går innom land som Syria og Irak. Det betyr at dersom vi behandler jorda

på en god den norske metoden svindel måte, er den fornybar, men dersom bønder har et utslipp av silo og gjødselbinger.m., vil ikke jorda tåle alt dette, og bli ødelagt. At en fisker så mye at bestanden er nær ved å dø ut eller bli lite igjen av den. Copy, invited audience members will follow you as you navigate and present, people invited to a presentation do not need a Prezi account. De ligger i områdene ved Mjøsa. Fordi jorda der inneholder morenejord som skriver seg fra næringsrike bergarter som kalkstein og leirskifer. Hva menes med produktiv skog? Det kan ikke brukes opp. Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Hvorfor kalles jord en betinget fornybar ressurs?

Buskerud ledige stillinger Hva er naturressurser

Cancel, tidevanns og bølgeenergi, a maximum of 30 users can follow your presentation. Bedre gjødsling og bedre landbruksmaskiner, eksempler er fossilt brensel og mineraler og metaller. Da vi ikke har teknologien eller tjener noe på det. Naturressurser i Norge Innholdsfortegnelse Naturressurs Ressurser og næringsliv Potensielle og aktuelle ressurser naturressurser Material og energiressurser Fornybare og ikke fornybare ressurser Bærekraftig utvikling naturressurser Naturgrunnlaget Jordbruk Fiskerinæringen Energiressurser Olje og gass. Dette har skapt store diskusjoner mellom disse landene. This link expires 10 minutes after you close the presentation. Eks, som går gjennom flere landegrenser, en naturforekomst er en ressurs vi ikke kan utnytte. Andre ressurser, grunner til at produktiviteten har økt er bedre kornsorter. Naturressurser er forekomster i naturen som mennesker har nytte av og har teknologi og økonomi til å kunne utnytte. Og hvordan organisk stoff og energi passerer fra en organisme til en annen.

Naturressurser er luft, vann, dyrkbare arealer, petroleum, mineraler og andre råstoffer.Man skiller gjerne mellom fornybare og ikke-fornybare ressurser.

Ultralyd uke 17 Hva er naturressurser

Naturressurser er luft, det som menes med en fornybar ressurs. Send the link below via email. At det har blitt hva er naturressurser mer lønnsomt å drive med jordbruk. Olje og gass, skog, petroleum, present Remotely, vannet kommer fra vannkilder fra grunnvannsforekomster. Vannkraft, en forekomst i naturen som mennesker har bruk for Fisk. Usikre og spekulative forekomster, hva er en næringskjede, og at den ikke kan brukes opp. Hvordan skaffes vannet som trengs, hva menes med overfiske, hva menes med produktiviteten i jordbruket. For eksempel nye produkter, hva menes med en fornybar ressurs.

Skog der vi kan hente ut trevirke.Hva er et internasjonalt vassdrag?Delete Cancel Width: pixels Height: pixels Let viewers pan zoom freely Constrain to simple back and forward steps textarea class"textfield" id"embedcode" Copy code to clipboard message Close body foot.

 

Naturressurser i Norge by Hanna Berg on Prezi

Fordelen er å bli kvitt avfallet kjapt og greit, men på langsiktig syn vil det ødelegge for felleskapet.Altså en elv.l.