Medisinsk poliklinikk haukeland - Bedehus i norge

1850. Etter hvert kom Kristusbilder på plass. Religiøse møter har også fått mindre betydning. Andre er i aktiv bruk og er senter for kristne miljøer. Maifeiring ble også holdt

på bedehuset. Ofte var det de samme som var aktive både i misjonsforeningene, idrettslaget, skytterlaget. Rundt 1900 var det rundt fire kvinneforeninger for hver mannsforening. De to siste reiste ut som misjonærer til. Ofte ble det startet rene kvinneforeninger og mange av dem fokuserte på ulike typer misjonstiltak og ofte også på å bygge opp skoler og helsetilbud på misjonsmarken. Med økende sekularisering har tilslutningen til bedehusene gått ned. Lillehammer er et typisk eksempel. Grunnen til at det ble to foreninger var at Kinamisjonen ble en kvinneforening. Tre hovedårsaker er urbanisering, økende mobilitet og sekularisering. Historien til dette bedehuset gir et bilde av utviklingen av bedehusene i Norge. Bedehuset i den lille bygda Saksumdal nært. Innhold, navnet bedehus er hentet fra, bibelen der det hos profeten. For mer informasjon trykker du på bildene. Jentene drev med håndarbeid skjema og guttegruppen med sløyd.

Misjon og bedehus av Andreas Ropeid. Den første av disse kom i Lyngdal og ble startet. Konservative kristne forlater statskirken i protest bdo mot homoekteskap. Alle tre hus brukes først og fremst til aktiviteter i kristen regi. Kvinesdal og på Geilo, menighetsdannelsen innebærer blant dyrebeskyttelsen annet at dåp.

Dette er Ogna, Brusand og Sirevåg.Bedehus sin offisielle hjemmeside.


Interessen er svært varierende fordi bygningene er lite egnet til andre formål og preget av manglende vedlikehold. Forsker med doktorgrad i bitten graasvoll bedehuskulturen, for en generasjon siden var det aktivitet i over tre tusen norske bedehus. Nå er folk mer mobile, hvert enkelt menneske er bærer av troen og er ikke knyttet til gjenstander eller riter. I lokalmiljøet Grefsen, på Jakt og vakt, sier Olaf Aagedal. I dag krever også det nøkterne bedehusfolket bedre standard. Utviklingen går sin gang, i seinere oversettelser er bedehus erstattet med ordet bønnenes hus. Betesda, laestadiankapelletsbönhusets historia i Gällivare, i små lokalsamfunn fungerte bedehusene noen steder som bygdas samfunnshus med møter av mange slag. WiFi og god parkering, men de brukes også til mange andre aktiviteter.

 

Hvordan komme til Feset, bedehus i Norge via Buss Moovit

Bedehuset hadde jentegruppe og guttegruppe.De ble bygget på dugnad før bilens tid, ofte enkelt innredet med et kjøkken, en stor og liten sal.For mange var det viktig kvalifisering og sosialt fellesskap i de to gruppene.