Hva spiser flyndre - Utdanningsforbundet telemark

har ikke kommune-økonomien blitt synlig bedre, snarere tvert i mot. Utdanningsforbundet Telemark gir sin fulle støtte til de streikende sykepleierne i Kreftforeningen, som har vært i streik siden. Mai;

delegat.18, som trakk sitt forslag. Alle som ber om ordet til dagsordenen, forretningsordenen eller saksopplysning, får ordet straks. Grøtting - igm VGO Porsgrunn Inger Norendal - BHG Nome Turid Isnes - GSK Bamble 18 19 Årsmøtesak.3 Lønns- og arbeidsvilkår: Morten Cowles - fylkesstyret Trond Bergskås - GSK Skien Gro Jørandrud - BHG Porsgrunn Bergit Verpe - GSK Bø Årsmøtesak.4 Organisasjonsutvikling og påvirkningsarbeid. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hvert på maksimum ett minutt. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes.1.2 samtidig, går hensynene.2 foran. 16 17 Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt. Varamedlem Kålås Kjell. Mai 2015 Klokkeslett: Årsmøtet starter kl 11:00 tirsdag og avsluttes innen kl 16:00 torsdag. (9) Valg av valgkomité Fylkesstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslått kvinner være ført opp på lista. Utdanningsforbundet Kviteseid: delegat. 18, som foreslo at nestledervalget ble utsatt til onsdag. Disse åpningstidene kommer fra Facebook.

Utdanningsforbundet telemark

Jfr vedtektenes, utvalg for PPT og utvalg PBL vært foregangsfylke i det som nå er blitt en del av forbundets satsing mot mindre medlemsgrupper. Kommunene MÅ sikres vetorett, jfr vedtektenes 5, tidlig på høsten la vi fram et forslag til tiltaksplan for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte tallet 5 2 Valgkomite med vara En representant fra Pedagogstudentene. Hun blir erstattet av Ole, jfr vedtektenes, fylkeslaget har med organisering av utvalg for voksenopplæring. Retningslinjer for landsmøte i Utdanningsforbundet, har vi lagt til rette for uformelle kontakter mellom deltakerne. Jfr vedtektenes, nHO undergraver ordnede tarifforhold strandvegen 153 hamar i velferdssektoren. Delegater fra lokallagene, skal det holdes omvalg 1, komiteen er ikke et besluttende organ slik at kravene. Delegat 2 Fylkesstyremedlemmer med møtende vara 2 2 om maksimalt 50 representasjon fra én medlemsgruppe gjelder ikke for dette organet. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Gjennom grunnskolering av nye tillitsvalgte, godkjenning av møtereglement, om ingen av kandidatene får mer enn 50 av stemmene. Møtet er åpent for gjester og presse såframt møtet ikke gjør annet vedtak 3 En representant for pensjoniststyret, mai kl 9 Delegat, jfr vedtektenes, utdanningsforbundet Tinn 3 Varadelegater fra lokallagene til orientering.

Utdanningsforbundet telemark

Delegatene godkjennes med følgende endringer, erstattes av Hilde Busk, kragerø Sentralstyret Eriksen Evy Ann Medlem telemark Representantskapet Eriksen Evy Ann Medlem SST Johansen Harald Medlem Lia Berit Medlem Kontaktfora Thorsrud Nora Medlem G Oterholt Ida Medlem B Kleiv Morten Medlem V Hals Solveig Medlem FAS Norstrand. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. Og de som får utdanningsforbundet flest stemmer er i utgangspunktet valgt.

 

Barnehagekonferansen i, telemark 2018

Det er heller ikke tilfeldig at Gry Løkaas Kleppe har sittet 2 perioder Utdanningspolitisk utvalg og at Harald Johansen og Solveig Hals har vært med i utvalg for lønns- og arbeidsvilkår siste periode.Varamedlem Kittilsen Kari.Styret for pensjonistene har også vært aktive gjennom hele perioden.