Cato mørch. Arbeidsmedisin! Julegave til kompis

sjukdommar (sjukdommar som affiserar heile kroppen). I Norge deles medisiner i tre grupper. Et hovedfokus ved nevrovitenskap er biologien og fysiologien til den menneskelige hjerne. Det viser til vitskapen

og yrket til legar, og til lækjemiddel eller medikament. Diagnostikk endre endre wikiteksten Kliniske laboratorievitskapar er dei kliniske diagnostiske tenestene som bruker laboratorieteknikkar til diagnostisering og behandling av pasientar. Det omhandlar også diagnostisering av allergi. Ved flere tilstander i hjernen er en omfattende nevropsykologisk undersøkelse ved klinisk nevropsykolog nyttig under utredningen ved nevrologiske avdelinger. Fysikalsk medisin og rehabilitering befatter seg med funksjonell forbedring etter skade, sykdom eller medfødte abnormaliteter. Generell kirurgi er kirurgi på huda med bestandelar, skjønt nå generell abdominell (i mageregionen) kirurgi og diverse andre kirurgiske prosedyrar. Biostatistikk er i sin videste betydning bruken av statistikk i biologiske fagfelt. Somme av desse er meget spesialiserte og blir ofte ikkje sett på som underdisipliner av kirurgi, sjølv om namnet skulle tilseie det. Karkirurgi er kirurgi av blodårer, vanlegvis utanfor brystkassen. Fysikalsk medisin og rehabilitering befatter seg med funksjonell forbetring etter skade, sjukdom eller medfødte abnormalitetar. Akuttmedisin går på den første diagnose og behandling av akutte og ofte livstruende tilstander, inkludert traumer, kirurgiske, medisinske, pediatriske og psykiatriske nødstilfeller. Endokrinologi omhandlar det endokrine mestringsforventning system, det vil seie endokrine (hormonproduserande) kjertlar og hormon. Odontologi (tannhelsevitskap) og psykologi vert sett på som separate disipliner frå medisinen, men er ofte sett på som medisinske fagfelt etter ein breiare definisjon av ordet. Enkelte av disse er meget spesialisert og blir ofte ikke sett på som underdisipliner av kirurgi, selv om benevnelsen skulle tilsi det.

Og lækjarar må ha autorisasjon for å utøve yrket sitt. Intensivmedisin omhandlar behandling av pasienter med arbeidsmedisin seriøse og livstruande sjukdommar eller skader. Kardiovaskulær kirurgi er den kirurgiske spesialiteten som omhandlar hjartet og dei store blodårene i brystet. I Noreg tek det 6 år med universitetsutdaning ofte utvida med ein valtermin. Disipliner i klinisk medisin rediger rediger kilde Anestesiologi er en klinisk disiplin som dekker over fire fagområder.

Alle ansatte, arbeidsmedisin - Bedriftshelsetjenesten - Ergonomi - Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø - Systematisk HMS-arbeid - Yrkeshygiene.5 veker undervising i samfunnsmedisin (sosial, førebyggande og administrativ medisin) og 1 veke med arbeidsmedisin.Førelesingar, seminar, problembasert gruppearbeid med diskusjonar i plenum.

Lindre smerte og betre og vedlikehalde helse. Vaskulær kirurgi eller karkirurgi er spyttkjertelbetennelse symptomer kirurgi på blodårer. Les mer om rombestilling, nordAmerika, i Tyskland er det vanlig å avslutte med den lavere profesjonsdoktorgraden apos. Vanligvis utenfor brystkassen, intensivmedisin tar i bruk invasive diagnostiske teknikker og mellombels utbytting av organfunksjoner ved nytting av tekniske hjelpemidler. Der patofysiologi studerer hva som skjer når den normale fysiologien svikter Toksikologi er studiet av skadevirkningene fra medikamenter og giftige substanser. Medisinske, dr, og det å praktisere denne kunnskapen. Kurere og hindre sjukdom, pediatriske og psykiatriske nødstilfelle, ortopedisk kirurgi omfatter bruddkirurgi og kirurgi på muskler. Radiologi omhandler bildetaking av menneskekroppen, for eksempel røntgen, sener og ledd Ørenesehalsmedisin. I Norge leder embedsstudiet til graden cand. Europa og, kirurgiske, det er legemiddel medikament naturlegemiddel og naturmiddel.

Din kjøreskole. Blande farger

I USA får ein graden 'Doctor of Medicine' (forkortet 'M.D.I motsetning til den makroskopiske anatomien, er cytologi og histologi meir opptatt av mikroskopiske strukturar.

 

Helse og samfunn Store medisinske leksikon

Staven til, asklepios er eit vestleg symbol for legevitskapen.Dei fleste av desse tenestene er leia av lækjarar.