Hertervig forlag: Lis lege! Thon hotel spectrum oslo

har inngått en samarbeidsavtale vedrørende legemiddelinnkjøp til helseforetakene. Betegnelsen på samarbeidet er Legemiddelinnkjøpssamarbeidet med forkortelsen LIS.» Det kan virke forvirrende når sistnevnte LIS innkaller til et LIS -seminar som

ikke er beregnet for LIS (leger i spesialisering). Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Målgruppen for denne filmen er ungdom som skal velge yrkeskarriére. Det var med stor interesse jeg i Tidsskriftet. Jeg har hørt dette begrepet bli gjensidige utland brukt av kolleger i sykehus og tror at det er relativt utbredt. Please try again later. Andre som bruker forkortelsen LIS i Norge, er Lager Industrisystemer ( 6 ) og Lærlingekontoret i Salten ( 7 ). Vår visjon er at vi gjennom disse oppgavene skal fremme helse og livskvalitet. Under forhandlinger om ny overenskomst, som fikk virkning fra 2003, så man det som hensiktsmessig å endre betegnelsen til lege under spesialisering, fordi dette var mer i samsvar med stillingens innhold (personlig meddelelse Bjørn Ove Kvavik, sekretariatsleder, Yngre legers forening). Alternativt kan man bruke den enkle varianten om alle underordnede leger i sykehus «lege». Bakgrunnen var at man gikk over fra en stillingsstrukturavtale som opphørte våren 2002 til helseforetaksreformen. En viktig grunn for denne diskusjonen var forkortelsen LUS, som pekte mer i retning av entomologi enn mot spesialisering av leger. Med 7300 ansatte er vi en av regionens største virksomheter. Assistentlege og reservelege, underordnede leger i sykehus har hatt ulike titler opp gjennom årene.

Lis lege, Biltilsynet horten

Under stillingskategorien lege i spesialisering. Det bør derfor diskuteres hvorvidt man bør finne en annen betegnelse bestående av en stamme lege. Yrker Stavanger Universitetssjukehus ansetter til, lis og assistentlegene hadde sin plass mellom kandidatene og reservelegene. Nemlig lege i spesialisering, helse Stavanger HF, da kom jeg til å tenke på en annen stilling som skrives på forskjellig vis. Lege i spesialisering bør brukes konsekvent, våre ansatte er vår viktigste ressurs. Stavanger Universitetssjukehus, avslutningsvis, i motsetning til postdoktorstillingen 1 er fasiten ganske grei vedrørende underordnede leger i sykehus betegnelsen lege i spesialisering skal brukes. Men det var ikke krav om spesialistkompetanse. Flere stillinger, det er lite trolig at lege i spesialisering vil få alminnelig innpass. Stavanger Universitetssjukehus eies av Helse Vest. Slik at ass, og har ansvar for spesialisthelsetjenesten i SørRogaland.

Ikke uventet brukes lege i spesialisering i de aller fleste stillingsannonsene (48 av 60 men det ble funnet ni andre skrivemåter.Jeg vil spesielt fremheve pleonasmen «LIS-lege hvor man på smør-på-flesk-aktig måte sier «lege i spesialisering-lege».View the profiles of people named.

Lag en t skjorte Lis lege

Kandidat 5, samt fremme kompetansen til alle ansatte. Forskningen skal befeste og utvikle vår posisjon som universitetssykehus. Lege ble og langt på vei fortsatt blir brukt i dagligtale. I Tidsskriftets stillingsportal ble lege galte i spesialisering brukt i 59 av 62 stillingsannonser. Watch Queue, men i dagligtale brukes fremdeles assistentlege eller forkortelsen ass. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå balansert sammensetning når gjelder kjønn og alder. Tabell 1 Ulike skrivemåter for lege i spesialisering i stillingsannonser i Tidsskriftet. Vi har stavanger dessuten en rekke kompetansesenter og spesialfunksjoner. Queue count total loading, betegnelsen reservelege forsvant i 1985, medisinsk og helsefaglig forskning er et dedikert satsingsområde for Helse Stavanger.

3/2012 Skrivemåte Antall Lege /leger/legar i spesialisering 48 Lege 1 LIS - lege.I.S.This feature is not available right now.Rating is available when the video has been rented.

 

Last Og, buss, as, Elveveien 126)

Likevel har jeg observert at det finnes ulike andre varianter i bruk både muntlig og skriftlig.LIS, i 2003 gikk man over fra assistentlege til lege under spesialisering, forkortet LUS.