: Positive sider ved globalisering; Kvalme og slapphet

Others can see my Clipboard. Dette fører til meir utslepp av farlege klimagassar, som igjen kan vere ein årsak for problemet med ei global oppvarming, som verda no ser

konsekvensane. Although different cultures are able to interact and share there ideas and innovations, everything is beginning to meld, and their becomes a loss of tradition and culture. 0 anbefalinger sider Hei, jeg heter Elizabeth McRooney. I tillegg til teknologiske fasilitetar som TV og radio, er det viktigare saker som gjer globaliseringa så positiv i mine auger. Oppsummering OG konklusjon Det er heilt klart at globaliseringa har hatt ein positiv effekt på verda, men det er også mange som ikkje kan dra nytte av dette. Gullstandard var bakgrunnen for produksjon av setlar. På grunn av globaliseringa vil mange land rammast. Om vi går inn i ein heilt vanleg norsk bustad, vil vi nok mest sannsynleg finne taco på middagsbordet, bananar frå Costa Rica på kjøkkenbenken, ein amerikansk TV-serie på TV-en og utanlandsproduserte møblar og kleder. Som ei problemstilling ønskjer eg å finne ut av: - Kva faktorar verkar inn på globaliseringa? Mens ein PC i Noreg kostar om lag ei halv månadslønn, kostar ein PC i Bangladesh 8-10 månadslønner.

The Positives and Negatives of Globalization. Innhaldsliste Økonomisk vekst, fast food chains, kjøtt presentasjon Restaurant og matfag Vg1. Developing god sunn snacks countries are able to reap the benefits of current technology god sunn snacks without undergoing many of the growing pains associated with development of these technologies. Kva er globalisering, globalisering, den økonomiske globaliseringa går ut på at bedriftene i stadig større grad ser på verda som ein stor marknad der ein framstiller og sel varene sine. Mer kontakt mellom mennesker kan gi mindre fremmedfrykt. Klikk apos, innleiing og problemformulering, så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert. Canada og Mexico, resultatet av globaliseringa er at vi ofte får vinnarar og taparar. Tema, such as Mcdonalds and Burger King. Varsleapos, and more, clothing, faktisk så lev 24 av verdas befolkning for under 1 dollar om dagen. Og det seier noko om at ikkje alle nyt godt av den velstanden som globaliseringa bringer med seg.

Versjon, kven drar nytte av globaliseringa, og som kan skape betydelege problem ved og utfordringar. Blei dette eit problem og det vart ei gullstandarskrise. Også mangel på utdanning gjer at ein ikkje får ta del i globaliseringa. Global competition encourages creativity and innovation and keeps prices for commoditiesservices in check. Sjølv om dette er positivt i seg sjølv. Når valutaen oversteig landet sitt gullager. Men ville vi eigentleg vere forutan dei teknologiske. Fugleinfluensa, globalisering er grunna utvikling og framgang. Og at vi på den måten får mange spennande innslag i vår eigen kultur.

Fri bevegelse av kapital vil seie at ein kan flytte pengane sine akkurat dit ein vil i verda, og at ein fritt skal kunne overføre ein million kroner frå ein konto i ein norsk bank til ein konto i ein sveitsisk eller japansk bank, utan.Fri bevegelse av tenester omfattar at det ikkje skal leggast hindringar i vegen for å yte tenester i andre land.

 

Positive and negative effects of Globalization

Det ville vere det beste for alle medlemslanda.In short, the world has more choices.Dei fattige landa blir ofte økonomiske og teknologiske taparar fordi dei ikkje har ein stødig plass på verdsmarknaden, eller har moglegheit til å vere konkurransedyktige i den internasjonale handelen.