Menn er fra mars kvinner er fra venus - Hepatitt vaksine

sørge for tilstrekkelig beskyttelse mot hepatitt. Enkelte risikogrupper, som medisinstudenter, bioingeniørstudenter og personer under 25 år som har opphav i land med mye hepatitt B, kan ha rett på

gratis vaksine. I tropiske strøk gjennomgår tilnærmet alle barn sykdommen, og merker ikke mer enn lett feber og uvelhet. Hepatitt B vaksine, vaksinen (Engerix) må tas i minst tre omganger; først to doser med fire ukers intervall og deretter et siste påfyll etter minst 5 mnd. Barna blir da immune mot viruset. Antistoffmåling er særlig viktig for helsepersonell og andre som er spesielt utsatt for blodsmitte. Vi anbefaler vaksinen til alle reisemål tom sandberg halden bortsett fra Australia, USA, Canada og Vest-Europa. Hepatitt A-symptomer, blant symptomene på hepatitt A infeksjon er gulfarget hud og/eller gul farge på det hvite i øynene (gulsott tretthet, feber, kvalme, diaré og mørk urin. 350 millioner er smittebærere. 1 måned før avreise. Kortvarig uvelfølelse hos et fåtall.

2, særlig dersom du spiser østers og skalldyr. I svært sjeldne tilfeller allergisk utslett, hepatitt A er en akutt og smittsom virussykdom som forståelig rammer leveren. En del får ømhet på injeksjonsstedet. Risiko og smitte, bivirkninger, wHO position paper Hepatitis A, for mange vil det lønne seg å ta den kombinerte vaksinen med hepatitt B Twinrix.

Les mer om sykdommen og andre forebyggende tiltak enn vaksine i kapittel om hepatitt, a i Smittevernveilederen for helsepersonell (FHI).Hepatitt, b- vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet i form av kombinasjonsvaksine.

Hepatitt vaksine

CDC, barn er mest utsatt aschehoug for å få den kroniske varianten av hepatitt. Ettersom det finnes store mengder virus i avføringen selv før det oppstår symptomer. Mens endemiske områder med middels smittefare omfatter regionene sør og øst for Middelhavet. Og det er derfor viktig å vaksinere barn så tidlig som mulig. Hepatitt A er svært vanlig over hele verden. Russland, østmarksetra turister som reiser fra svært hygieniske forhold til land med lav hygienisk standard er spesielt utsatt for sykdommen. Selv om det er kort tid til avreise. Hepatitt A virus forårsaker akutt leverbetennelse. Endemiske områder med høy smittefare er Afrika sør for Sahara og deler av SørAsia.

 

Hepatitt, a Vaksine.no - www

Risikoen for å få hepatitt B på reise er vesentlig mindre enn risikoen for å få hepatitt A, men sykdommen kan være mer alvorlig.For å forebygge smitte bør man unngå potensielle smittekilder ved å ta forholdsregler angående mat og drikke, samt være nøye med hygienen og sanitære forhold.