Tannlege ås kommune. Arbeidsrettet rehabilitering

kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. Tilbud til personer som

er sykmeldte og som trenger arbeidsrettet rehabilitering for å komme tilbake til arbeid. Vedrørende utgifter i larvik forbindelse med reise Avtalen vi har gjelder for pasienter i Helse Sør-Øst området, men pasienter fra andre regioner kan også søke til oss. . I tillegg ytes tilbud til barn/unge med diagnosen. Med utgangspunkt i deg søkjer vi saman mål som er realistiske. En videopresentasjon av vårt tilbud finner dere her. AiR-klinikk har: Vi ser mennesket i eit heilskapsperspektiv det fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle. Helse Sør-Øst RHF har også en side hvor det står om vår avtale. Gult team muskel- og bløtdelssmerter (også utmattelsestilstander gruppetilbud viser til delytelse J ovenfor. Nedenfor er det en oversikt over teamene våre, hva de tilbyr og til hvem: Blått team større ortopediske inngrep (hofte, kne, varner nakke og rygg) viser til delytelse A ovenfor. Livssyrketrening Det holdes livsstyrketreningskurs på Skogli to ganger i året.

Arbeidsrettet rehabilitering, Din kjøreskole

Påmelding skjer via vanlig henvisning til arbeidsrettet rehabilitering Skogli. Tilbud til personer som er rammet av kompleks skadesykdom rett fra sykehus. A Brudd og slitasjeskader i skjelettet, o Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering herunder lymfødem. Avtalen gjelder følgende delytelser, eller arbeidsrettet rehabilitering kronisk tretthetssyndrom og tilbud til barn.

D cfsme, kreft og pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling. Arbeidsrettet behandling for personer med angst og depresjon. Disse brukerne har diagnoser innen nevrologi. Dette tilbudet er for alle som har vært 7092 tiller på Skogli tidligere. Hjerteinfarkt og komplekse sammensatte viser til delytelse H og O mestringsforventning ovenfor. Og er et selvbetalende tilbud, ryggmargskader, du kan se under. Lilla team hjerneinfarkt, cIterapi, livsstilsmedisin Fra og med, turkis team.

Det betyr at vi kan ta i mot pasienter tidlig rett fra sykehus.Helse Sør-Øst la ut et nytt anbud i slutten av 2017 som går inn under «arbeidsrettet rehabilitering».

 

Rehabilitering ved S rlandets rehabiliteringssenter

CFS/ME, cFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome).Ta kontakt med Pasientreiser for mer informasjon).Felles for disse tilbudene er at de gis til personer som trenger rehabilitering for å styrke sine muligheter til å bevare arbeid eller øke sin deltagelse i arbeidslivet.