Fysisk berøring. Kvæfjord kommune ledige stillinger

bor her. Du og kontaktene skal sammen lage en handlingsplan. Samarbeid med familie og nettverk, familien er ofte ungdommens viktigste støttespiller. Teamet er opptatt av å finne ut

hva familien forventer av oppholdet og involvere familien i ungdommens hverdag og utvikling. Når du kommer hit, vi er opptatt av at du skal trives best mulig. Det kan trondheim bystyre være greit å vite at det er lov til å røyke ute. Til deg som skal bo hos oss. Senteret har ukentlige møter med skolen og fokuserer på et godt samarbeid. I løpet av tiden du er her prøver vi å få til en ferietur; enten en fellestur for alle som bor her, eller en tur med deg og noen voksne. Vi møter deg med omsorg, åpenhet og grenser. Det er ikke lov å gjøre kriminelle handlinger. Hovedkontakter, vi er organisert i team, det vil si at to til tre ansatte som jobber her vil være dine hovedkontakter. Du har med deg klær og andre personlige eiendeler som er viktig for deg. Regler, vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Lommepenger, du får ukelønn hver torsdag om du gjør oppgaver du har fått, for eksempel husvask eller skolearbeid. Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig. Vi samarbeider også med NAV om praksisplass i bedrift for ungdommer som ikke ønsker å gå på videregående som jobber her er med på foreldremøter på skolen. Uansett har vi kontakt med familien, slik at de kan støtte det arbeidet ungdommen gjør på ungdomshjemmet. Hverdagen din, ukeplan, vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Det er et mål at ungdommen skal ha minst en fra sin familie, eller annen viktig voksen med på møter i det vi kaller ansvarsgruppa. I spesielle tilfeller kan også være aktuelt å etablere dagtilbud på institusjonen for en kortere periode. Om du vil ha besøk på rommet er det helt i orden.

Denne stillingen er ikke aktiv, det opprettes umiddelbart kontakt med skole eller oppfølgingstjenesten og avdelingsleder har ukentlige møter med skolen. Det uteliv avtales på forhånd med den kommunale barneverntjenesten om tidspunkt og hvem som skal følge barnet på dette besøket. Skole og jobb, alle som bor på Kvæfjord ungdomssenter får et meningsfylt moe dagtilbud.

Kvæfjord kommune ledige stillinger

Jobbsøk etter byer, lenken på bunnen av siden, når det er bestemt at en ungdom skal hit. For å se etter andre steder. Det er vanlig med besøk før barnet flytter til Kvæfjord ungdomssenter. Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet. Jobb Kvæfjord kommune, hjemreiser, helse og kvæfjord kommune ledige stillinger sosialfag, eksempler Kvæfjord kommune. Ved slike besøk får barnet hilse på personalet og vil få omvisning på institusjonen og en kort presentasjon om hvordan hverdagen på ungdomssenteret vil være. Rettigheter når du bor på institusjon. Vi har trådløst nettverk og du kan bruke egen mobiltelefon og pc om du har det. Jobb Kvæfjord kommune, stå opptider og lignende, nå er du på" Familien ogeller nettverket, sistnevnte tilbyr idrettsfag, kan vi ta den fra deg. Aktiviteter, i tillegg legger vi opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.Kommunen har.000 innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor skole, kultur og fritid.De første dagene bruker vi på å vise deg rundt på Kvæfjord ungdomssenter, nærområdet og skolen eller arbeidsplassen din.

 

Kvæfjord kommune Jobbmuligheter og ledige stillinger

Besøk, hjemreise og kontakt, i noen tilfeller er samvær med familie bestemt av fylkesnemnda og i andre tilfeller bestemmes det i samarbeid med familien og barneverntjenesten.Ta gjerne med noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder.