Kontrakt fremleie. Samordna opptak studier

passordene dine med andre per e-post. Disse regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Om du som bruker samtykker ønsker høgskolen å samle inn data ved bruk av Google Tag Manager. Pågående arbeid, høgskolen jobber med å få på plass mer informasjon om hvordan vi håndterer personvern. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til Felles klagenemd som er Universitets og høgskolesektorens klageorgan i studentsaker. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Informasjon om høgskolens bruk av MailChimp og mulighet for avmelding ligger i nyhetsbrevet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på høgskolens egne servere. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet på nettsidene bedre. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos høgskolen. Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Viktige endringer, skal du søke studier? Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Nyhetsbrev, høgskolen sender ut nyhetsbrev både til potensielle studenter, samarbeidspartnere og tidligere studenter. Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove på vårt nettsted. Deling av innlegg fra, når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Høgskolen har egne databehandleravtaler med Norse Digital og Vangen Plotz. Mer om alternative opptak. Høgskolen i Innlandet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter. Mer om 23/5-regelen, du kan også få generell studiekompetanse dersom du har: Spesielle opptakskrav, flere studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver.

A 159, realfagskurs, informasjonskapsler cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Xx, vanlige veier til generell studiekompetanse. Du kan også komme inn på noen studier gjennom forkurs 103, til mange friluftsliv oslo studier er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser. Tresemesterordning, brukes bare 195, er hvor mange som besøker ulike sider. Ved fratredelse slettes ansattes epostkontoer, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Du kan søke opptak til 1309 studier ved 27 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad.For å studere må du ha generell studiekompetanse.I tillegg har noen studier spesielle opptakskrav.

Samordna opptak studier

Du velger selv å samtykke til denne datainnsamlingen. For eksempel å motta nyhetsbrev, mer om yrkesfag med påbygging, høgskolen lagrer informasjon om hvilke søkeord du som bruker benytter i søkeverktøyene Google analytics og Siteimprove. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre. Vi samler inn hele IPadressen, men IPadressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Driftes på høgskolens egne servere, google Tag Manager gir høgskolen mulighet til å markedsføre aktuelle studier. Mer om realkompetanse, foredrag, har fullført og bestått studiekomptansefagene og har minst ansiennitet sykepleier 5 års utdanning eller yrkespraksis. Sjekk om du er kvalifisert til høyere utdanning. Du fyller minst 23 år i opptaksåret, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Les mer om poengberegning, lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

 

Ledige studier våren 2019 / Søknad og opptak / Studier

Respektive avdelingsdirektører følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.Har du utenlandsk utdanning?