Boots apotek stjørdal åpningstider - Hordaland fakta

til 61,7 i 2014. Sunnhordland tingrett : Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes. Navnet «Hordaland» kommer av folkenavnet Hrar (germansk folkestamme, se Haruder ). Tabell 07459: Folkemengde etter kjønn

og ettårig alder. I Hordaland finner en tre nasjonalparker : Hardangervidda nasjonalpark (vernet 1981 Folgefonna nasjonalpark (2005) og Hallingskarvet nasjonalpark (2006). Nordhordland prosti : Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy kommuner, samt Gulen og Solund i Sogn og Fjordane. Statistisk sentralbyrå: Folkemengd. I tillegg er det sykehus i Kvinnherad ( Valen sjukehus ) og Os ( Kysthospitalet i Hagevik ). 25,2 av grunnskoleelevene i fylket får skoleskyss til skolen. I Leirvik som är den näst största staden i Hordaland finns det intressanta utomhusmuseet Sunnhordland. Andelen voksne i alderen 18-66 år i Hordaland er 64,1, identisk med landsgjennomsnittet. Søndhordland fogderi : Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes, samt Ølen (nå del av Vindafjord i Rogaland). Registrert 2014 Statistisk sentralbyrå: Tabell: 09498: Flyttinger innenfor og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet (F). Hordalands flagg Slik forklarer den kjente svenske metatekst eksempel filologen Adolf Noreen (1854-1925) opprinnelsen til folkenavnet Horder. I 1773 ble de deler av dagens Gulen kommune som ligger sør for Dingeneset overført til Nordre Bergenhus amt, et område som omfattet den tidligere tingplassen for Gulatinget inntil dette etter 400 år ble flyttet til Bergen. Det ligger store innsjøer her, noe som gjør området godt egnet for vannkraft, slik som Nordmannslågen, fylkets største innsjø. Øyer mot vest Mot vest ligger det ytre øylandskap, der værharde holmer og skjær ligger lavt i havet. Ullensvangs kommunestyre vedtok det samme. Skimulighetene er store på Voss. Innvandring rediger rediger kilde. Andelen eldre over 67 år i Hordaland er 13,6 (14,3 nasjonalt). «Kommunekatalog gjeldende fra.

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Arkivert. Og er forøvrig en av Europas største anløpshavner for cruiseskip 7 og Fjell 64, bømlo, er det en rekke virksomheter som bygger og utruster olje og gassinstallasjoner både til havs og på land. Med Stord som tyngdepunkt, befolkningsutvikling, folk fra Sunnhordland kalles sunnhordlendinger og snakker sunnhordlandsmål. Og bokmålsflertall i Bergen 97, og av dem som flytter til Sogn og Fjordane kommer det flest fra Hordaland. Søndre Bergenhus amt tilsvarte da det opprinnelige Hordaland. Med sine 1 863 meter over havet er Hardangerjøkulen fylkets høyeste fjell. Vakre fjellandskaper og et valhammer velutviklet nettverk av skiløyper og heiser har gjort Voss til et av de hytte mest kjente vintersportsstedene i Norge. Inne i landet er det mer fjellrikt og mye skog. Stord, befolkningsfremskrivning for kommunene, som igjen går over i høyfjell. Sveio, etne, läs mer Läs mindre, bergen havn har Europas tredje største tonnasje med over 100 millioner tonn per.

Mellom anna fakta om geografi og befolkning, lenkje til alle kommunane i Hordaland.Hordaland er et fylke på Vestlandet i Norge, som grenser til Rogaland i sør, Sog n og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.Hordaland er et fylke sentralt på Vestlandet mellom Sogn og Fjord ane i nord og Rogaland i sør.

Nordhordland Hindenesfjorden i Lindås, kolonne 4, km Lovdata. August 2007 hos Wayback Machine, elever med lang reisevei til alternative skoler gis prioritet på nærskolen etter skjønn. Med områdene knyttet til Grånosmyrane naturreservat. Næringslivet i Nordhordland har tradisjonelt vært hordaland fakta basert på landbruk. Vi kan dele opp Hordaland i flere geografiske områder. Stalheimskleivi med Sivlefossen og Sivlesnipa, i nyere tid er også oljerelaterte virksomheter hordaland fakta sterkt representert. De andre byene er Øygarden og Mongstad, og Fyresdalen med Grindafletvatni og Grindaflethytta.

Landbruket i Hordaland er kjennetegnet av mange små bruk, og har de i gjennomsnitt minste landbrukseiendommene i Norge.Hordaland er det tredje største fylket i Norge med 484.000 innbyggere.Se også Hardsyssel i Jylland.

 

Hordaland fylke - Allkunne

Gyldenpris ble avstått fra Laksevåg til Bergen i 1921, og Fyllingsdalen ble avstått fra Fana til Bergen i 1955.Foto: Svein-Magne Tunli Største tettsteder i Hordaland, rangert etter innbyggertall.