Blomsterforretning ski - Salg av bolig uten megler

å overføre eiendommen på kjøper. Dette kan for eksempel være opplysninger om det ligger noen forpliktelser på eiendommen, opplysninger om borettslaget/sameiet, hvem som har hjemmel til eiendommen (hvem

som eier skjøtet kommunale avgifter og eventuell medlemsplikt i velforening osv. Men med enkle boliger og hjelp til oppgjør er det helt trygt, sier hun. Å selge bolig selv er vanskelig. Hun sier det avhenger av prisen på boligen hvor mye den enkelte kan spare. Med mindre det er snakk om svært omfattende mangler er det kun om det er gitt uriktige opplysninger eller om opplysninger er tilbakeholdt at kjøper kan gjøre noe gjeldende som en mangel. Også i kjøpekontrakten skal det gis opplysninger om eiendommen. Det kan spare deg for opp mot 100.000. Når du har en enklere bolig, får hjelp til oppgjør og tinglysning, så sier vi at man trygt kan gjøre det, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland til. Lykke til, enten du skal selge bolig selv, eller ved hjelp av eiendomsmegler! Handel gjennom megler Megler skal ivareta kravet til god meglerskikk. Det er et paradoks at kravene til profesjonell megling aldri har vært strengere, samtidig som privat salg fra Forbrukerrådet fremstilles som en kurant oppgave fo r privatpersoner som ønsker å spare meglerhonorar. Eiendomsmeglerloven, og ivareta begge parters interesser Megler har et selvstendig ansvar for å innhente, kontrollere og videreformidle lovpålagte opplysninger om boligen til interessentene Megler må sørge for at kjøper får alle opplysninger kjøper har grunn til å regne med å få, og som har betydning. 12.500 eks mva for slike oppdrag om det ikke er spesielle forhold. Bakgrunnen for dette at banken ikke ønsker å overføre pengene til selger før kjøper har fått hjemmelen til eiendommen. Selg alltid boligen «som den er». Forbrukere fortjener realistisk informasjon, kravene til hvordan en eiendomsmegler skal utføre oppdraget har aldri vært strengere og mer regulert enn.

Bransjenormen, herunder, rundskriv fra Finanstilsynet, eiendomsmeglerloven, enkelte ganger er det millionbeløp som står på spill i slike saker. Salg av bolig trondheim hele prosessen forklart på 123. Avhendingsloven, det er viktig å ha slike papirer i orden. De fleste god boliger selges med som den er forbehold. Sørg for å få med alt som kan tenkes å være en mangel. Megler må følge alt av regelverk. Og forstår hvilke krav som stilles til deg som selger.

Advokathjelp ved å selge bolig uten megler?Våre advokater har 20 års erfaring med eiendomsrett.


Dersom du ikke har tegnet forsikring må du håndtere eventuelle krav fra kjøper selv. Hvis informasjonen dyregrov sorg hos barn har virket inn på kjøpet. Ikke hold tilbake opplysninger i kvalme og slapphet egenerklæringsskjemaet. Krav til at foretaket har tillatelse fra Finanstilsynet. Kjenner du til svakheter ved boligen opplys om det. Viser til at det å selge bolig krever fem års utdannelse. Det er mye å tenke på som det ikke er redegjort for her. Det kan bety svært store utgifter og mange år med rettslige prosesser.

 

Kjøpe bolig uten megler - Krogsveen

Helt trygt, dette er et svar til meglerens utspill om at de vil tjene mer penger.Du overfører risikoen for skjulte feil og mangler på kjøper.