Sommerferie hellas: Hjelpemidler for hørselshemmede

normal hørselsfunksjon tilbake, men mange har likevel stor glede av den hjelpen et høreapparat kan. Folketrygden gir støtte til høreapparater og det er en øvre prisgrense på de dyreste

apparatene. Samtaleforstekere, teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg er eksempler på slikt utstyr. Kurs, har du nedsatt hørsel kan du få dekket utgifter til kurs som hjelper deg til å bli mer selvhjulpen i paus dagliglivet, for eksempel tilpasningskurs. Slike hjelpemidler varsler med hjelp av lyd, lysblink, vibrasjoner eller en kombinasjon av disse. Lyttetekniske hjelpemidler, det er ikke alltid en god løsning å skru opp volumet på radio og TV når det er vanskelig å høre det som sies. Både i hjemmet, på skolen eller på arbeidsplassen er det viktig med god belysning, slik at du kan se ansiktet godt til dem som snakker til deg. Noen eksempler på hørselshjelpemidler er: skjemaer Høreapparat, dersom hørselstapet ditt er så stort at du trenger høreapparat, kan du få stønad til dette. Høreapparat vil forsterke lyder man ikke har hørt på lenge, eller kanskje aldri har hørt. Det finnes fagpersoner både i kommunen og på hjelpemiddelsentralen som kan gi råd om valg av løsninger. På turer og ved undervisning i andre rom på skolen finnes flyttbare løsninger der man tar med seg en høyttaler og mikrofoner eller et samtalesett med sender og mottaker.

Hjelpemidler for hørselshemmede

Høreapparater tilpasses på hørselssentralen på Lovisenberg eller Rikshospitalet. Det finnes hjelpemidler som kan gjøre arbeidsdagen din enklere og løse noen av hjelpemidler disse utfordringene. Synes du det er vanskelig å høre for i samtaler og møter. Du kan også kontakte Comfort Audio AS på tel. Når det er vanskelig å høre dørklokken.

Aktuelle hjelpemidler i forbindelse med hørsel er høreapparat, lydforsterkere for radio og TV, forsterker for telefon og alarmer basert på lyd, lys og/eller vibrasjon.Rådgivningskontoret for hørselshemmede kan hjelpe deg med utprøvning, veiledning og søknad om hørselstekniske hjelpemidler.

Å delta i møter, slik går du frem for å søke. Statped har bred kompetanse på området. Tinnitusmaskerer, unngå også å heve stemmen når man snakker med hjelpemidler hørselshemmede. Du kan et samtalesett med sender og mottaker eller en samtaleforsterker med slynge eller hodetelefoner være til hjelp.

Disse streamerne er kun kompatible med høreapparater av samme merke.Arbeid, har du nedsatt hørsel og er i arbeid kan arbeidsdagen by på ekstra utfordringer.

 

Anskaffelse av hjelpemidler for hørselshemmede Comfort Audio

Bakgrunnsstøy bør dempes i så stor grad som mulig. .Hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor kan informere mer om dette.