Rbk - Opplæringskontoret helsefag akershus

kontakte ombudet? Elev-PC i Akershus, forrige, neste, fant du det du lette etter på denne siden? Først når du har gjort dette kan ombudet gå inn og bistå deg

i saken. Heving av kontrakt/bytte av lærebedrift, i utgangspunktet har du forpliktet deg til å være i bedriften hele læretiden. Akershus fylkeskommune har ansvar for godkjenning av lærebedriftene og for å se til at opplæringen blir gjennomført i tråd med lov- og regelverket. Okos videresender søknaden din til bedrifter som har ledige læreplasser. Som lærling kan kontakte ombudet for råd og veiledning om alt som har med din opplæringssituasjon å gjøre. Vi tilbyr lærlingene nødvendige kurs og perfeksjonering, og gir råd og veiledning til bedriftene. Arbeidsavtalen regulerer for eksempel arbeidstid og lønn, og gjennom disse avtalene forplikter lærebedriften seg til å gjennomføre en opplæring i tråd med læreplan, opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Vi inngår lærekontrakter, følger opp lærlingene ute i bedriftene, og sørger for at opplæringen skjer i hht læreplanen. Denne oversikten endres forløpende. Hvert år inngår vårt kontor 150-200 lærekontrakter i tømrerfaget. Hvis du ikke kan søke på vigo, legg inn din søknad nedenfor. Det er valgfritt å legge til en melding. Elev-, lærling og mobbeombudet kan gi deg råd om rettigheter og plikter og bistå deg ute i bedriften ved behov. Læreplanen viser hvilke kompetansemål du skal lære i løpet av din læretid. Fylkeskommunen har ansvar for 34 videregående skoler, fagopplæring, voksenopplæring, veiledningstjenester, institusjonsundervisning og to folkehøgskoler i Akershus. Kontoret dekker i hovedsak Oslo og Akershus. Antall oppmeldinger til svenneprøven er noe lavere. Blir det ikke bedre etter at du gjort dette må du ta kontakt med en rådgiver innen fagopplæring ved veiledningssentret i din region. Dette problemet ble løst for bedriftene da vårt opplæringskontor ble etablert. Er bedriften du jobber i medlem av et opplæringskontor, har opplæringskontoret i samarbeid med bedriften ansvar for at du får den opplæringen du har krav. Er det uenighet (dvs.

Trykk her for opplæringskontoret helsefag akershus brukerveiledning, skoleverket og myndigheter, på denne måten kan vi aktivt gå inn for å skaffe deg kontrakt med en bedrift. Vi er en viktig støttespiller og et bindeledd mellom bedriften. Som både geografisk og på annen måte passer for deg Ønsker du å søke læreplass, så du ikke mister eventuell ungdomsrett. Heving skjer i enighet eller uenighet.

Opplæringskontoret tilrettelegger for at søkere innen helse- og oppvekstfag får læreplass, sikrer god kvalitet på opplæring av lærlingene og bidrar til god tilgang på fagarbeidere til medlemsbedriftene.Akershus fylkeskommune har ansvar for godkjenning av lærebedriftene og for å se til at opplæringen blir gjennomført i tråd med lov- og regelverket.Er bedriften du jobber i medlem av et opplæringskontor, har opplæringskontoret i samarbeid med bedriften ansvar for at du får den opplæringen du har krav.


Opplæringskontoret helsefag akershus

Fagforeningen kan hjelpe deg dersom det oppstår problemer med arbeidsmiljøet og eller arbeidsavtalen. Se på den før du søker. Du bør derfor ta kontakt med veilederen i bedriften for å ta opp saken.

akershus

Ombudet går ikke inn i en sak før den er prøvd løst på lavere nivå.Ser vi på årene som har gått siden etableringen, er det ikke tvil om at denne måten å ta hånd om opplæringsansvaret og rekrutteringsproblemer på, har vist seg å være den riktige.

 

FOR tømrerfaget : Aktuelt fra

Årets lærebedrift 2018, privatisteksamen høsten 2018, våre videregående skoler.Er det bedriften som ønsker å heve kontrakten og ikke du, så plikter fylkeskommunen å ta kontakt med deg for å høre din mening i saken før det tas en beslutning.