Egenmelding sykt barn nav - Kinestetisk læring

viktig med tanke på å både forstå og huske det en har lest i ettertid. Studentene hjelper hverandre og drar nytte av hverandres kompetanse og fagforståelse. Ta å

skriv ned notater eller nøkkelord til teksten. Likeledes er det bred bruk av kollokviegrupper, litteraturfordyping og oppgaveløsing for å formidle kunnskap. Når en har lest teksten, er det viktig å øv rett etter. Det kan for eksempel være: Hurra - nå er du halvveis! Fargekoding er da et hjelpemiddel for å huske. Hvis en blir ukonsentrert og sliten, trenger man ikke nødvendigvis å lese ferdig hele kapittelet. Hver og en har ulike preferanser for hvilken læringsform de har best utbytte av, og de har sine individuelle måter å lære. En tar for eks utgangspunkt i et hus en kjenner godt, og i hvert rom setter en inn et ord. Det finnes mange ulike måter en kan lese på, alt ettersom hva en ønsker å oppnå. Imidlertid er det nyttig å kjenne til de forskjellige sansepreferansene, og ikke minst kjenne til hvilken hovedpreferanse en selv heller sterkest mot. Hvordan huske det en leser rediger rediger kilde Noen husker ale en leser, mens andre må lese en, to eller trenger til gjennom teksten. Tankekart av kjente alto bygg studieteknikker. VØL: Vet -ønsker å lære - lærte 7 Dette er en studieteknikk hvor en kan se hva en kan fra før, hva en ønsker og lære og hva en lærte i løpet av perioden. Om en varierer innlæringen blir det fort mer spennende og kjekkere å jobbe med faget. Dette er en fin måte å øve på å formulere seg, samtidig som man får repetert pensum. Overhøring av pensum rediger rediger kilde For å sjekke hva en husker kan en få noen til å høre seg.

Dette er spesielt lurt før prøver. For å oppsummere det viktigste på de forskjellige sidene i lærebøkene matkultur kan det være lurt å bruke postit lapper Å finne kjernebegreper kan være det viktigste for å få forståelse av innholdet i teksten. Den andre måten går ut på at en tar for seg ett tema der en skal skrive ned alt en kan og kommer på om dette temaet på kort tid. Her bør en unngå å skrive for mange stikkord. Samtidig, så er det også mye lettere å stille spørsmål til foreleseren og samtidig benytte anledningen til å få forklaring fra foreleser på ting man ikke skjønner. Blå for definisjoner og rød for fakta 11 Det er viktig å finne sin studieteknikk som gjør at en lærer seg stoffet på en mest mulig effektiv måte.

Studieteknikk er ulike teknikker og arbeidsformer som en kan benytte seg av for f en effektiv l ring.Hensikten ved benytte studieteknikk, er optimalisere l ring.


Og der er punkt 1 som skal huskes. Videre kan en tenke seg å tannlege gå til kjøkkenet. Skumlesing rediger rediger kilde Skumlesing er når en leser fort igjennom innholdet av teksten. I den ene kolonnen skriver en hovedtemaet og i den andre kolonnen skriver en notater om hovedtemaet. ORD SOM skiller SEG UT, er en ukonsentrert over får en ikke med seg innholdet. Visuell øynene den visuelle person lærer og husker best gjennom bilder. Disse forsøkene kan være vanskelig å huske. Dette gjør en for at det skal bli enklere å huske det en nettopp har lest.

 

SF Kino Lillestrøm - Startside Facebook

Alle disse teknikkene hjelper en med å ta inn ny informasjon.Tegninger er enklere å huske enn en lang tekst, og en får samtidig en bedre forståelse for innholdet.Et langt kapittel kan ofte være delt opp i flere mindre deler, med hver sin del-overskrift.