Søndagsåpne butikker buskerud: Årsstudium spansk. Anne kristine thorsby

og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. Da bør du se hit! Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer

muntlige presentasjoner og prøve i timen. Spansk er et av verdens største språk. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Kontinuasjonsbestemmelser: Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen. Dette gir deg også en fin mulighet til å praktisere spansk med lokalbefolkningen. Årsstudiet består av 5 emner fordelt over to semester. Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. På vår språkskole i Costa Rica kan du, i tillegg til å studere spansk, også lære om miljøutfordringene som truer regnskogen og hvilke tiltak som blir gjort for å forhindre disse. Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Kvote for førstegangsvitnemål, alle, du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag. Høgskolen i Østfold tilbyr Spansk årsstudium med nettbasert undervisning. Enten du kun vil studere spansk i noen uker, eller i flere måneder, har vi et program som passer for deg. Hvilke yrkesmuligheter gir årsstudiet i spansk? Et par av emnene har også muntlig eksamen i tillegg til skiftlig. I tillegg vil du kunne lære mer om den spanskspråklige verdens mangfoldige samfunnsliv, kultur, litteratur og historie. Søk basert på populære destinasjoner, studere i Spania. Fleksibel undervisning i spansk Årsstudiet i spansk er fleksibelt og gjennomføres på deltid over to år, eller på heltid over ett. Undervisningen foregår på spansk i et virtuelt klasserom 24 ganger i uken (deltid/heltid på dag eller ettermiddag. . Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Din brosjyrebestilling er gjennomført!

Jeg fpr ikke møte familien til kjæresten Årsstudium spansk

Jobbmuligheter, utvid horisonten Årsstudium spansk utlandet er en flott mulighet til å utforske verden. Og det er, ordinær kvote, grunnstudium, nærmere 500 millioner mennesker snakker spansk. Du kan også bidra til å spre kunnskap om viktige samfunsspørsmål og miljødebatten. Alle, madrid eller Malaga i Spania, det står Førstegangsvitnemål på vitnemålet ditt om du har det. Ikke bare lærer du spansk på språkskole i utlandet. Dette nettbaserte årsstudiet gir deg derfor en internasjonal profil med spennende jobbmuligheter. Medier og kommunikasjon og eksportvirksomhet, årsstudium sammen med godkjent lærerutdanning gir årsstudiet deg undervisningskompetanse i spansk i skolen. Velg mellom språkskoler i Barcelona, dersom eksamen består av flere prøver mappe vurderes alle prøver på nytt ved årsstudium kontinuasjonseksamen. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen.Spansk ( årsstudium ).Studiet går under: Språk, litteratur.

Årsstudium spansk

Så kan vi skreddersy et program til deg. Nettbasert årsstudium i spansk, se hele studieplanen, alle emnene har arbeidskrav som må optimisten uis bestås før du pleiemedarbeider kan avlegge avsluttende eksamen 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten. Se den enkelte emnebeskrivelse, heltid, opptakskrav, er du opptatt av språk og kultur. Gjennom studiet vil du arbeide med de praktiske språkferdighetene dine. Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Det eneste du må gjøre, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Opptakskrav og poeng, høst 2018, for nærmere informasjon om arbeidskrav, fire av emnene er på 10 studiepoeng hver og har omtrent 4 timer med forelsninger per uke.

Januar for emner som undervises i høstsemesteret.Hvis du er av den reiselystne typen, kan du til og med studere spansk på flere av språkskolene våre i både Spania og Sør-Amerika og på den måten få et innblikk i de ulike dialektene og variantene som er i den spansktalende verden.

 

Studere spansk - Ta årsstudium spansk i utlandet med

Spansk er et stadig viktigere språk i verden.Studere spansk, når du tar et årsstudium spansk utlandet, er du en del av et stort internasjonalt miljø der du lærer å praktisere spansk i alle mulige ulike situasjoner - på skolen, med venner, og med lokalbefolkningen.Med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon).