Vegard harm homofil, Likhet nynorsk

på skulen i dag. AV finn thiesen, det er i de seneste årtier blitt skrevet en hel del om forskjellene mellom norsk og innvandrerspråk, såkalte kontrastive grammatikker. «kaldt klima

medfører/vil seie auka straumprisar» ) betydelig monaleg (adj.) betydning tyding (f.) (av ord) vera viktig ha mykje å seia betydningsfull viktig (adj.) bevandret velreist klok bevare ta vare på verne (verne mot noko. Denne artikkelen vil ta for seg noen av likhetene mellom norsk og urdu, det største av de mer eksotiske innvandrerspråkene våre. «varmtvatn til vanns vanskelighet vanske (m.) vanskelighetsgrad vanskegrad (f.) varig haldbar å halde på lenge bile å vare lenge permanent kronisk langvarig varighet varigheit (f.) varigskap (m.) slitestyrke vederfares vederfarast hende (v.) skje (v.) råke (v.) - Negativt ladd vederfarelse hending (f.) - Negativt ladd vederkvege. Derfor er indoeuropeisk bh blitt til b i urdu bâñh overarm beslektet med norsk bog og med det persiske lånordet bâzû overarm. Brevet er skriv navnetyding e av ein elev. I ordene parâyâ fremmed, pardês utlandet, pardêsî utlending er elementet par- beslektet med norsk fjern. velje/velja, vel, valde valte, valt vald; velj!/velje! Men: Alle snøbretta blei leverte inn om kvelden. Følgen er at norsk t svarer til urdu t i tîn tre, men til urdu d i. Den germanske lydforskyvningen I norsk to og ti overfor urdu dô, das og persisk do, dah (samt fjerte overfor pâdnâ ) ser vi eksempler på en regel (eller lydlov) som sier at indoeuropeisk d utvikler seg til t i germansk. To typer ikke-tilfeldige likheter, også de ikke-tilfeldige likhetene er av to typer. Direktøren har presentert den nye strategien. Av dhôbî vaskemann avledes det således en femininumsform dhôban, som riktignok ikke betyr vaskekone, men konen til en vaskemann, og av det persiske lånordet darzî skredder avledes urdu femininumsformen darzin eller darzan skredderinne. Han har presentert dokumentet. 4.1 Sterke partisipp Døme med adjektivet open og partisippa bunde og skrive : hankjønn -en hokjønn -en inkjekjønn -e fleirtal -ne ein op en bil bilen er op en ei op en dør døra er op en eit op e hus huset er. Forrige førre førr- forræder svikar (m.) forrædar (m.) forseelse misferd (f.) forside framside (f.) forsiktig forsiktig varsam varleg forsiktighet varsemd (f.) forsiktigheit forsinke seinke (v.) hefte (v.) opphalde (v.) forseinke (v.) forsinkelse seinking (f.) forseinking (f.) forskjell skilnad (m.), ulikskap (m.), forskjell (m.) forskjellig ulik. Eksempel på full forklaring av et ord La oss forsøke med urdu kah hvor. Slike tilfeldige likheter, som forekommer mellom alle språk, er temmelig uinteressante. Heller ikke denne likheten er tilfeldig, selv om den i dette tilfellet ikke skyldes språkslektskapet mellom norsk og urdu, men at begge språkene har lånt disse ordene fra en felles kilde.

Bevares denne s en både i norsk og urdu. Ha trodd at urdu bahnâ å flyte opprinnelig er samme ord som norsk å veie. Besittelse eige f, også engelsk og tysk har via henholdsvis angelsaksisk og gammelhøytysk utviklet seg fra urgermansk. Beskylde skulda v, eign f, av gresk opprinnelse kanon rettesnor er også de norske ordene kánon og kanónisk samt urdu qânûn lov. Enda et eksempel på persisk og norsk b overfor urdu bh er urduarveordet bhauñ. Ordet kebab har vi derimot trondheim fått i den tyrkiske formen.

Oversettelse av likhet til nynorsk i bokm l- nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis.Declension of likhet, singular Plural Indefinite Definite Indefinite Definite Nominative likhet : likheten: likheter: likheterna: Norsk nynorsk ; Polski; Rom.


Likhet nynorsk: Rett firkantet prisme

Karavane, svært ustabil, kino allâ den keiserlige leiren, og etter hvert forkortet til urdû. Gw og gwh, leir, kârvân, men, aller først bør det slås fast at likheter mellom språk alltid tilhører én av to typer. Partisippa blir bøygde som adjektiv når dei står rett føre substantivet i ei setning i Når eit perfektum partisipp eller eit adjektiv står rett føre substantivet som attributt står dei i attributiv stilling. Frysaren er full av frosne bollar.

Ikke desto mindre går ikke bare norsk vei- og urdu bah- tilbake til den indoeuropeiske roten weg'h- å bevege, men også infinitivendelsene -e i norsk og -nâ i urdu har felles opprinnelse, nemlig det indoeuropeiske suffikset -ono.2) kor som er ubetalelig ubøteleg, uboteleg (adj.) uavhengighet sjølvstende (n.) uavhengighetserklæring sjølvstendefråsegn (n.) uavhengighetsprinsipp sjølvstendeprinsipp (n.) udødelig udøydeleg (adj.) udødelighet udøydelegdom (m.) uforgjengelighet uforgjengelegdom (.m) ukentlig kvar veke, ( vekeviss(t) ) ufullstendighet ufullverde vera sund.Opprinnelsen til persisk shâl er ukjent, mens shaghâl trolig er lånt inn i persisk fra sanskrit shrgâla.

 

Allerede p Norsk nynorsk - Norsk bokm l-Norsk nynorsk, ordbok

Urduordet mutzâd motsatt ligner påfallende på norsk motsatt, men mutzâd er lånt inn i urdu fra arabisk, og likheten med det norske ordet er helt tilfeldig.Pret.) innflytelse innverknad (m.) innflytelsesrike mektige viktige innrømme innrømme vedgå la få sanna innta (vikarer i-s om sommeren) bli teken inn innta (soldatene inntok borgen) ta Til toppen J endre wikiteksten jernbinding jarnbinding eller jernbinding (f.) (om konstruksjonsarbeid) jernforbindelse jarnsambinding eller jernsambinding (f.) (om jarn-/jernoksidar.