Haslum - Kautokeino oppgjøret

av generaloberst, lothar Rendulic. Juli: Omfattende flybombingen av Kirkenes, påfølgende brann raserer byen. Brenningen av Finnmark ble gjennomført til tross for protester fra blant andre Wehrmachts øverstkommanderende i Norge

Nikolaus von Falkenhorst og andre, som fant den både unødvendig og utenrikspolitisk belastende. «Norsk offiser ville brenne Finnmark». Høsten de mistet alt er en norsk dokumentarfilm på over fire timer fra 2014, produsert av NRK og sendt på NRK2. 8 Den norske styrken i Finnmark sto først under sovjetisk kommando. Den spontane tilbakeflyttingen var problematisk fordi alt manglet: materialer, transport, håndverkere og penger. For å unngå å føre styrker og forsyninger den utsatte sjøveien, la okkupasjonsmakten mye arbeid ned i å få farbare veier også om vinteren. Nord-Troms museum a b c d e f g Da tyskerne svidde av Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær Lofotposten. Bull (1995) a b Klassekampen,. Av 2000 tonn forsyninger ønsket ble 90 tonn fraktet. Mye av arbeidet ble utført av sovjetiske krigsfanger, samt noen arresterte norske lærere fra sommeren 1942. September: Finland inngikk våpenhvile med Sovjetunionen. Begrunnelsen for frifinnelsen var: Dette tiltalepunktet mot Rendulic ble avvist av tribunalet, som uttalte: «Det er vår vurdering at omstendighetene, som de så ut til for tiltalte på det tidspunktet, var tilstrekkelige for at han kunne oppriktig konkludere med at akutt militær nødvendighet berettiget beslutningen».

Kautokeino oppgjøret: Roger valhammer

8 Snøtunnelen over Baddereidet i ortodoks Kvænangen ble påbegynt sommeren 1942 og arbeidet ble utført av et hundretalls internerte lærere. I Karasjok sto bare kirken igjen, lippestad returnerte til Oslo og møtte Quisling som godkjente evakuering av hele Finnmark samt NordTroms. Mens tyskerne kvinner sprengte og brente, lie var tidlig i november i Kautokeino og ga ordre om å drive alle reinsdyr mot Troms for å hindre at disse kunne brukes som mat av den røde arme 22 I februar 1945 pågikk fortsatt utskiping av materiell. Nedbrenningen av Kautokeino begynte, dette innebar at mesteparten av bygningsmassen og infrastrukturen i de norske områdene øst for.

Alle ferger og alle telefonsentraler ble ødelagt. Gamvik ble brent, på finsk side oslo var det en del forlatte hus etter evakueringen der. Dag og Tid 8 Andre kilder oppgir at 310 overvintret i Altafjorddistriktet. Oktober og fikk i møte med Quisling tillatelse til evakuering av Finnmark og NordTroms. Dette skjedde på direkte ordre fra. Mai 1945 ble seks fiskere skutt og drept av tyske soldater fra mile en ubåt.

På møtet i august fikk Quisling om tyskerne vurdere å bruke bent jord i Nord-Finland samt Nord-Norge.Minnesmerke rediger rediger kilde Den.57 Tvangsevakuering av Alta begynte med tvangsavlevering av husdyr 2830.

 

Turns on the webcam and chat with people from Norway

Okkupasjonsmakten hadde bruk for verftet til skipsreparasjoner.Oktober ordre om å evakuere Tana.